Thêm nữa, tôi cũng muốn nhấn mạnh là tầm Helloểu biết của Trung cộng về các kỹ thuật kỹ nghệ của chúng ta lại còn sâu đậm và muôn trùng, vượt xa các tiểu xảo đánh cắp máy bay cùng Helloểu biết về máy móc rất đơn giản của số tên tội phạm thuộc hàng Đệ tam Quốc… Read More